Автомобилен транспорт

В сферата на автомобилния транспорт “Блек Сий Сървиз” ООД предлага на клиентите си комплектни транспорти от и за страните от CIS и Близкия изток, Балканите, Западна и Централна Европа, Турция, Гърция, Скандинавски страни, Великобритания и Прибалтика на всички видове товари, както и на стоки, изискващи поддържане на температурен режим или с клас на опасност, панаирно оборудване и изложбени експонати. За по-комплексно задоволяване съвременните нужди на бизнеса фирмата ни извършва редовни групажни превози от/до Балканите, Западна и Централна Европа. В областта на комплектния и групажен автомобилен транспорт предлагаме следните транспортни и логистични услуги:


  • Комплектни и групажни автомобилни превози на всички видове товари, вкл. и ADR от и за Европа, Балканите, Турция, Близкия Изток, Централна Азия и страните от CIS.
  • Автомобилни превози с фургони, високообемни, хладилни и бордови автомобили.
  • Вътрешен транспорт.
  • Транспорт на извънгабаритни товари, проектни товари.
  • Превоз на лични вещи.
  • Контрол и проследяване на пратките.
  • Митническа обработка на стоките.