Митнически агентиране

Нашият опитен и добре обучен екип от специалисти предлага на своите клиенти възможността за митническо агентиране при учредяване на желания митнически режим.Бързото, коректно и ефективно обслужване ще Ви спести време и усилия, а нашите консултации по интересуващи Ви въпроси ще помогнат за намирането на правилните решения за Вашия казус.

 1. Митническо представителство при деклариране на стоки по внос, износ, реекспорт и транзит.
 2. Изготвяне и попълване на всички видове митнически документи.
 3. Изготвяне и попълване на всички видове търговски документи: фактури, опаковъчни листове, T2L, сертификати и други.
 4. Изготвяне и попълване на всички видове транспортни документи: CMR, TIR карнети, B/L, AWB/L, CIM товарителници, вътрешни товарителници, FCR и други.
 5. Обслужване на акредитиви.
 6. ИНТРАСТАТ деклариране.
 7. Електронно деклариране пред митница.
 8. Митнически консултации.
 9. Транзитиране и реекспортиране на пратки по международна и вътрешна релация: банково гарантиране на транзитни операции.
 10. Гарантиране на митни сборове.
 11. Съхранение на стоки под режим митническо, временно или свободно складиране.
 12. Товаро-разтоварни операции, сортиране, опаковане, палетизиране, етикиране.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
ПРИ ВНОС:


 1. Нотариално заверено пълномощно.
 2. Пълномощно за обмитяване във Варна.
 3. Копие на актуално състояние на фирмата, съдебно решение, данъчна регистрация, регистрация по БУЛСТАТ.
 4. Необходими разрешителни за внос според спецификата на стоката.
 5. Вносни фактури и други необходими търговски документи.
 6. Документ за произход в случай на ползване на преференции.
 7. Други документи, изисквани от митническите служби.


ПРИ ИЗНОС:

 1. Нотариално заверено пълномощно.
 2. Копие на актуално състояние на фирмата, съдебно решение, данъчна регистрация, регистрация по БУЛСТАТ.
 3. Документи, удостоверяващи произхода на стоката.
 4. Документи, удостоверяващи собствеността на стоката.
 5. Оригинални износни фактури.
 6. Оригинални сертификати.