Претоварни операции

За по-комплексното задоволяване на индивидуалните изисквания на клиентите си “Блек Сий Сървиз” ООД организира контейнеризация и деконтейнеризация на стоки в зоната на пристанището и наш склад във Варна. Услугата е особено подходяща за претоварването на тежки товари от контейнер в бордови автомобил, тъй като тарата на контейнера се приспада от общото тегло и целият товар може да се превози с един бордови автомобил, спазвайки ограничението за максимално натоварване при движение по републиканската пътна мрежа. Лимитът за максимално натоварване не може да бъде спазен, ако товарът се превозва в контейнер, тъй като тарата на 40' контейнер например е около 4000 кг. От друга страна претоварването на стоките от контейнер в бордови автомобил намалява навлото до крайния разтоварен пункт (при разстояния над 300 км). Друго предимство на претоварването на вече обмитените стоките при внос от контейнер на бордови автомобил е удобството за клиентите при разтоварването им в крайния разтоварен пункт, тъй като бордовият автомобил се разтоварва значително по-лесно и по-бързо от контейнер. Още едно преимущество е че доставените стоки са с вече платени налози и са готови за обръщение в търговската мрежа.