Групажен контейнерен транспорт

“Блек Сий Сървиз” ООД организира превоза на малки пратки от/до всяка точка на света до/от България, както и редовни групажни линии от и за Далечния Изток, Китай и Северна Америка. С партньорите ни и агентската ни мрежа по света гарантираме най-ефективните и сигурни решения за превоз на по-малки товари, недостатъчни за цял контейнер, които консолидираме в общ контейнер заедно с други малки пратки. “Блек Сий Сървиз” ООД осигурява на своите клиенти и допълнителните спедиторски услуги, съпътстващи групажния контейнерен транспорт, като терминална и документална обработка при износа и при вноса, вземане от склад на изпращача и доставка до вашия склад. В областта на групажния контейнерен транспорт предлагаме следните транспортни и логистични услуги:

  1. Внос и износ на групажни пратки с контейнери от и за Азия, Далечния Изток, Средния и Близкия Изток, Африка, Северна и Южна Америка, Австралия и Нова Зеландия.
  2. Мултимодален транспорт на групажни пратки с контейнери.
  3. Групажен контейнерен сервиз през Хамбург, Ротердам, Варна, Солун и Пирея.
  4. Седмични отплавания.
  5. Доставки на групажни пратки с контейнери "от врата до врата".
  6. Контрол и проследяване на пратките.
  7. Контейнеризация и деконтейнеризация на товарите.
  8. Документална обработка.
  9. Митническа обработка на стоките.
  10. Обслужване на акредитиви.