Услуги

Нашата дейност обхваща цялата гама от транспортни и спедиторски услуги, познати в спедиторския сектор като: международен контейнерен транспорт (FCL/LCL), автомобилен (комплектен и групажен), въздушен и железопътен транспорт, деконтейнеризация и претоварни операции, митническа обработка на товарите, складиране и митническо складиране, изготвяне на транспортни и митнически документи, консултиране, прогнозиране, карго застраховки и други усуги, свързани с дейността ни.

Автотранспорт
Контейнерен транспорт
Претоварни операции
Железопътен транспорт
Групажен транспорт
Митническо агентиране