Начало

"Блек Сий Сървиз" ООД е регистрирано през 2008г. в гр.Варна като приемник на "Теотранс" ЕООД гр.Варна.Основните дейности в които дружеството ни работи са: цялостна обработка на пристанищни товари,международен и вътрешен автомобилен транспорт, международен и вътрешен железопътен транспорт, морски транспорт и митническо агентиране. Разполагаме с млад,енергичен и високо квалифициран персонал.Приоритет на фирмата е да удовлетвори изискванията на нашите клиенти като предлагаме цялостни логистични решения за Вашият товар.
Фирмата разполага със собствена складова база намираща се на 3км от п-ще Варна запад с 2дка. закрита и 4дка. открита площ,а също така и съответната складова техника за обработка на товари..

"Блек Сий Сървиз" ООД е собственик на товарни автомобили лицензирани за извършване на международен автомобилен транспорт.
Имаме сключена застраховка "Отговорност на превозвача" с абонаментна застрахователна полица при "Евроинс" АД